Akcje, obligacje oraz cena emisyjna i nominalna

Część osób, która posiada odłożoną sumę pieniędzy zaczyna je inwestować. Najprostszym sposobem inwestowania jest założenie lokaty oszczędnościowej. Jednakże, jeżeli obracamy większą sumą pieniędzy i jeżeli chcemy posiadać wyższy zysk, to możemy zastanowić się nad papierami wartościowymi. W ich obrębie występują akcje oraz obligacje. Co mają ze sobą wspólnego te dwa pojęcia? Obydwa z nich są prawami majątkowymi i forma w jakiej występują to dokumenty lub zapisy informatyczne. Jeżeli chodzi o obligacje, to są one papierami wartościowymi, które mają charakter dłużny. Taki papier stwierdza zaciągnięcie przez daną osobę długu u nabywcy takiej obligacji. Osoba, która zaciąga ten dług nazywana jest emitentem. Jego funkcja polega na wypłacaniu należytego oprocentowania oraz zwracania wartości nominalnej.

Obligacje mogą być dzielone ze względu na różne kryteria. Można dokonać podziału obligacji ze względu na rodzaj emitenta, okres do wykupu, wartość sprzedaży, występujący poziom ryzyka inwestycyjnego czy na opcje dodatkowe. Emisja obligacji dokonywana może być przez prywatne przedsiębiorstwa, Skarb Państwa i gminę. Gdy dojdzie już do momentu sprzedania emisji, to wspomniane obligacje ulegają sprzedaniu na giełdzie. Należy pamiętać także o dwóch rodzajach cen, które związane są z obligacjami. Pierwsza z nich to cena nominalna, od której odliczane zostają odsetki oraz wartość, w jakiej zostanie ona wykupiona. Natomiast cena emisyjna, jest ceną po jakiej możliwy jest zakup obligacji. Możliwe jest, aby cena tej drugiej była niższa od pierwszej..

http://www.pharos.pl/ pisanie-prac.waw.pl